Kasutatud kirjandus

  • Säär, R. Toiduhügieen, enesekontroll ja ettevõtte tunnustamine. Leksiko kirjastus 2002.
  • Kokasaar, U. Vihalemm, T. Zilmer, M. Toiduainete säilitusviisid ja tervis. Tartu 1999.
  • Silland, H. Sanitaarmiinimum toitlustusettevõtteis. Tallinn 1973.
  • Kruuser, A. Ruut, J. Toidukäitleja käsiraamat. Tallinn 2002.